Privacy

Vermelding in de Per Saldo Hulpgids is geen garantie voor kwaliteit. Per Saldo werkt hard aan een systeem van kwaliteitsbeoordeling van zorgaanbieders, hulpverleners en begeleiders, maar dat systeem is er op dit moment nog niet. U zult de kwaliteit van de geboden zorg, hulp en begeleiding dus zelf moeten beoordelen. Aan de samenstelling van de Per Saldo Hulpgids is met zorg gewerkt. Desondanks kan de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voortkomen. Constateert u fouten, geef die dan door aan de helpdesk.